Werkwijze

Tijd
Ik kan me wel vinden in de omschrijving van Van Dale die een sessie omschrijft als “de tijd dat mensen voor een bepaald doel bij elkaar zijn”. Voor een sessie neem ik over het algemeen 2 uur de tijd. Daardoor kunnen we diepgang creëren die de kwaliteit van de bijeenkomst vergroot. En we besteden er aandacht aan hoe je, wat je ontdekt en geleerd hebt, in het dagelijkse leven in de praktijk kunt brengen. Als je wilt kan de sessie ook korter of langer duren. Voor mensen die van ver komen kunnen we een langere tijd reserveren.

Individuele sessie
De werkwijze is dat we samen werken aan het verkrijgen van inzichten over wat er in essentie aan de hand is. Dan bepalen we samen eerst de intentie van de sessie. Wat is de situatie nu? Wat wil je dat er verandert in je leven op korte en lange termijn?
We plaatsen alles weer in het juiste perspectief en we gebruiken die inzichten tijdens de healing.

Jouw inbreng
Het blijkt dat de kwaliteit en integratie van een sessie voor 70% beinvloed wordt door de houding van de cliënt. Je haalt het meeste uit een sessie als je van te voren hebt bepaald wat je anders zou willen in je leven. Je bereidheid om dingen vanuit een ander of meerdere standpunten te bekijken, is cruciaal voor de kwaliteit van de sessie en voor de integratie daarvan in je leven.

Mijn inbreng
Mijn aandeel in de sessie is om een veilige plek te creëren en te zoeken naar de essentie van wat er eigenlijk aan de hand is. Wat heeft in iemands leven te weinig of te veel aandacht gekregen. Wat is er daardoor misplaatst en hoe kan alles weer op de juiste plek terechtkomen.

Ik doe dat door de juiste vragen te stellen zodat je de antwoorden en inzichten in jezelf kan vinden. Daarnaast vertel ik over de mogelijkheid om vanuit andere perspectieven naar je onderwerp te kijken. Ik kijk welke healingtechniek er die dag nodig is, ik leg die zorgvuldig uit en vraag toestemming om die uit te voeren. Ook tijdens het uitvoeren van de healingtechniek werken we samen.

Ik kijk naar dingen die je thuis of op je werk kan doen om je inzichten en healing in de praktijk te brengen. Ik schrijf alles op wat ik belangrijk vind voor jou om mee naar huis te nemen. Ik kijk welk thuiswerk je zelf kunt doen om de opbrengst van de sessie te integreren in je leven. Ik streef ernaar om tijdens de sessie de cirkel van probleem en oplossing rond te maken.

Telefonisch of Skype sessie
Tijdens deze sessies kunnen we dingen bespreken waarvoor je niet echt naar de praktijk hoeft te komen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we ook energiewerk doen.
Voordelen van deze sessies zijn dat je thuis bent in je eigen omgeving en er geen reistijd is.

Ik gebruik dit soort sessies ook als voorbereiding voor een sessie in de praktijk, vooral voor degenen die van ver of niet naar de praktijk kunnen komen.

Indien nodig als nazorg om het integratieproces te begeleiden.

Ook als voorbespreking voor mensen uit het buitenland die daarna in een korte periode een aantal healingsessies in de praktijk krijgen.