Nieuws

Please scroll down for english version

Een nieuw begin

Hallo allemaal

Het is nu een jaar geleden dat het duidelijk werd dat mijn lichaam alle aandacht en genezing nodig had. Sindsdien zijn er vele maanden een rollercoaster aan gebeurtenissen, ziekenhuis bezoeken en behandelingen voorbij gegaan. Het een was nog niet klaar en het volgende diende zich al weer aan. Het was ook goed omdat jarenlange fysieke klachten eindelijk erkenning en een naam kregen zodat ze behandelt konden word. Het was tijd om voor mijzelf te gaan zorgen en mij te laten verzorgen. Het voelde nogal achterstevoren en binnenste buiten en het is aardig goed gelukt.

boom-1

Een ongekend avontuur dat mij veel heeft geleerd en ervaringen waar ik ook zoveel liefdevolle en ontwapenende ervaringen heb gehad die mij zeer dierbaar zijn geworden. Stembevrijding en vele andere zangevenementen hebben mij steeds krachtiger en blijer gemaakt. Nu loop ik zingend met mijn rollator door de stad, iets wat toeristen soms wel raar doet opkijken. Maar ja zo gaat dat nou eenmaal in Amsterdam.

Dank voor al jullie kaartjes, mails en telefoontjes. Ze hebben mij zo goed gedaan.
Nu is de tijd aangebroken dat ik kan zeggen dat ik mijn geliefde werk weer kan opstarten.

boom-2

Verder is het na 10 jaar ook tijd voor het verhogen van de uurprijs naar €60,- per uur inclusief 21% btw. Een betalingsregeling is nog steeds mogelijk en ik zal binnenkort iets op mijn website schrijven over hoe je een sessie kunt voorbereiden om zo tijd en kwaliteit te winnen tijdens de sessie.

Je kunt mij bellen om een afspraak te maken voor een sessie bij mij thuis, een Telefonische of Skype sessie. Fijn als je je telefoonnummer inspreekt als je het antwoordapparaat krijgt. ,Als je nog vragen hebt mail of bel mij dan even.

boom-3

Ik kijk er naar uit jullie hier weer te verwelkomen.

English version New Beginings

Dear people,

It has been a year now that it became clear that my body needed al the care en healing possible. During this year a rollercoaster of events, hospital visits and treatments tumbelt over each other. One thing was not done yet when the next thing knocked on the door. It was also good because all the pains and aches I had for years finally got a name, attention and therefore could be healed in the proper way. It was time to deeply take care of myself and allowing others to nourish me. At first it felt inside out and backwards and finally it worked out pretty good.

An amazing adventure that teached me a lot and I was blessed with many loving and wonderful experiences that became so dear to me. Voice liberation workshops and many other singing events are a blessing and wonderfull healing wich made me stronger en happy. Now I walk singing through town with my ‘walker’, something tourist see as strange. And yes this is how things work in Amsterdam.

boom-1

Thank you for all your cards, mails and telephone calls. It did me so good.
Now I can say, I can start again with the work that is so dear to me.

boom-2

It is after 10 years also time to raise my fee to €60,- an hour including 21% VAT/BTW. A payment arrangement is still possible and I wil soon wrikte something on my website about how you can prepare for a session that wil safe time and will raise the quality of your session.

You can call me for a session at my house, a Telephone or Skype session.
Please leave your number when you get my answeringmachine.
If you have any questions please feel free to phone or mail me.

boom-3

I am looking forward to welcome all of you here once again.