Sociocratie

Sociocratie is een veelbelovende manier om tot gelijkwaardige, efficiënte besluitvorming te komen die mensen verbindt en verbonden houdt na het besluit.

Het is mijns inziens het antwoord voor de oplossing van de negatieve kant van democratie waarbij de meeste stemmen gelden. De democratische manier van besluitvorming creëert winnaars, verliezers en onbevredigende compromissen. Daardoor zijn er altijd ontevreden mensen die te weinig gezien en gehoord worden.

In de sociocratische manier van besluitvorming wordt iedereen gehoord en gezien om samen tot een ‘consent’ besluit te komen.

Voor meer informatie ga naar: www.sociocratie.nl