Healingtechnieken

Een healing wordt uitgevoerd nadat ik deze zorgvuldig heb uitgelegd en jij je toestemming daarvoor hebt gegeven. Het zijn geen behandelingen die je ondergaat, er is altijd een bepaalde vorm van interactie. Hier een paar van de healingtechnieken die ik toepas tijdens sessies.

Beperkende relatie koorden
Beperkende relatiekoorden zijn onbewuste verbindingen met een ander die iemand uit angst maakt op momenten in een relatie waar je niet krijgt wat je op dat moment echt nodig hebt. Deze healing geeft de gelegenheid om weer vanuit vertrouwen opnieuw te beginnen in de relatie of desgewenst een relatie liefdevol te verbreken.

Je kunt beperkende koorden herkennen aan te veel irritatie en onnodige conflicten in de relatie. Als je in het bijzijn van iemand heel moe wordt of je stemming ineens drastisch verandert. Je merkt dat je niet echt jezelf kunt zijn in de relatie en dat je dingen zegt of doet waar je eigenlijk niet achter staat. Die momenten waarop je, om wat voor reden dan ook, onvoldoende de echte waarheid kan zeggen die echt belangrijk is om uit te spreken.

Deze verbindingen in een relatie zijn beperkend omdat jouw energie onbewust met de ander verstrengeld raakt. Je raakt hierdoor het onderscheidingsvermogen tussen wat van jou en wat van de ander is, tot op zekere hoogte, kwijt. Het gevolg is dat je daardoor alletwee te weinig contact hebt met jezelf. Het is die onnatuurlijke verstrengeling die de steeds terugkerende irritaties en onnodige conflicten oproept. Het kan gebeuren in allerlei situaties en relaties, op je werk, op school, met de (oude) pestkoppen, met geliefden, gezinsleden; zelfs buren en oude relaties die je al heel lang uit het oog verloren hebt kunnen nog impact hebben.

We kijken met wie en waarom je koorden hebt, zodat nieuwe koorden voorkomen kunnen worden. Tijdens de healing krijg je inzichten over je relatie met de ander en wat je zelf kunt veranderen om de relatie te verbeteren.

Tijdens de eerste sessie beginnen we met het kijken naar deze koorden omdat het zo’n grote invloed heeft op je functioneren. Door de energie-uitwisseling en het oplossen van de koorden tijdens de sessie nemen al veel problemen in intensiteit af. Daarna is de mist zo opgetrokken dat de essentie van problemen beter te achterhalen en genezen is.

Deze healing blijkt ook heel geschikt te zijn voor mensen die via andere methoden al veel aan zichzelf hebben gewerkt.

Mensen voelen zich weer meer bij zichzelf, bevrijd, opgelucht, blij, met meer energie en levenslust. Ook ervaren ze een prettige afstand en meer vrijheid in relatie met de ander. De relatie op basis van vertrouwen en liefde krijgt weer ruimte.

Gedachtevorm
Een gedachtevorm is een beperkende gedachte die je van je ouders geërfd hebt en die op een diepgaand niveau een belemmerende invloed heeft op je manier van denken en leven.

Je kunt het herkennen aan het gevoel dat je jezelf steeds weer beperkt door een manier van denken die een innerlijk conflict creëert en waardoor je ongewenste beperkingen ervaart. Ook conflicten met anderen die steeds terugkomen kunnen een gedachtevorm als oorzaak hebben.

We kijken hoe deze gedachte je denken heeft beïnvloed en ook hoe het je geïnspireerd heeft om je eigen waarheid te ontdekken. Als de inzichten compleet zijn kan de gedachtevorm in alle respect geheald worden zodat er meer ruimte ontstaat je leven vanuit je eigen wijsheid te leven.

Eed
Tijdens intense traumatische ervaringen leggen we vaak een eed af om ons te beschermen tegen de pijn en het gevoel van onvermogen om met die traumatische ervaring om te gaan.

Je herkent een eed aan het gevoel steeds tegen dezelfde muur aan te lopen. Een eed blokkeert je steeds onder dezelfde omstandigheden. Het is een blokkade die je volledig belemmert om iets specifieks te doen of te ervaren zoals je dat eigelijk graag wilt. Dit wordt ook wel ervaren als een zelfsabotage vanuit een onbewuste niveau.

Als we iets ervaren kunnen we daaruit bewust en onbewust conclusies trekken. Deze conclusies worden een onderdeel van hoe we naar onszelf en de wereld om ons heen kijken. Uit een conclusie kan ook een besluit ontstaan. Omdat een besluit krachtiger is heeft het meer effect op ons denken, doen en laten. Een eed is de meest intense beslissing die je kunt nemen, het meest diepe commitment dat je kunt aangaan en kan, hoe nobel soms ook, enorm beperkend zijn.

Vaak blijkt dat de beperkende eed ook de mogelijkheid geeft om focus te bepalen. Het geeft de tegenwind die we soms nodig hebben om iets te doorgronden wat belangrijk blijkt te zijn. Dat heb je dus nodig gehad. Toch kan het, vanuit dit gezichtspunt gezien, op een bepaald moment tijd zijn om de eed los te laten.

We achterhalen samen de eed door te zoeken in verleden en heden naar de juiste inzichten. Daarna kan de eed liefdevol losgelaten worden. Het achterhalen en het loslaten van de eed is een intens proces dat de mogelijkheid geeft om een doorbraak te bewerkstelligen.

De healing en effecten van de healing worden ervaren als een bevrijding.

Soulretrievel
Een Soulretrievel is een healing die je dieper in contact brengt met je oorspronkelijke energie.

Dat je die energie mist is te herkennen aan het gevoel dat je iets tekort komt, dat je je incompleet voelt. Een leegte ervaren in jezelf die je probeert op te vullen en die steeds weer een bodemloze put blijkt te zijn.

Het uitgangspunt is dat je als ziel altijd heel en compleet bent en dat tijdens traumatische ervaringen delen van de ziel zo ver buiten je bewustzijn zijn terecht gekomen, dat je er zelf geen contact meer mee kan maken.

We kijken eerst naar de traumatische ervaring en na voldoende inzicht wordt tijdens een healing de oorspronkelijke zielsenergie weer teruggebracht in je bewustzijn.

Het effect dat mensen ervaren is dat ze zich meer compleet voelen, dat talenten beter uit de verf komen, dat ze meer geaard zijn en meer innerlijke tevredenheid ervaren.

Chakrahealing
Een chakrahealing is een healing die beoogt je chakra’s weer optimaal te laten functioneren.

Als chakra’s verstoord functioneren kan de buitenwereld te veel binnenkomen of voelt de buitenwereld juist veel te ver weg. Je hebt te weinig onderscheidingsvermogen tussen mijn en dijn, je hebt concentratieproblemen, je bent duizelig, misselijk, moe, vergeetachtig, onvoldoende aanwezig, je droomt weg, je dwaalt af.

Over het algemeen bepalen we eerst een thema en ook hier zijn inzichten nodig om te zorgen dat de healing na de sessie goed in je leven geïntegreerd kan worden.

Na de healing voelen mensen zich meer bij zichzelf en is het onderscheidingsvermogen van binnen- en buitenwereld verder hersteld. Ze voelen zich meer geaard en schoon van binnen en helder van geest.