Gedachtegoed

Hier een paar belangrijke uitgangspunten die de basis zijn voor mijn manier van werken.

Inspiratie
William Shakespeare zei het al: “Expectation is the root of all heartache”. Het zijn je eigen verwachtingen, over hoe jijzelf, hoe de ander en hoe het leven zou moeten zijn, die de teleurstellingen veroorzaken.

We krijgen altijd eerst inspiratie in de vorm van een idee. Door het idee eerst te koesteren, wordt het uitvoeren van het idee een avontuur en de uitkomst vaak grootser dan we ooit konden bedenken. Deze stap slaan we echter meestal over en we vullen al zelf in, door allerlei verwachtingen,  hoe het idee eruit zal zien.

Het lijkt alsof je teleurgesteld bent in de ander, in jezelf of in het leven. Maar het goede nieuws is dat je alleen in je eigen verwachting teleurgesteld bent. Want de gewoonte om verwachtingen te hebben kan je zelf veranderen. Deze manier van denken creëert een totaal andere levenshouding waardoor je voor een groot deel zelf de regie kunt hebben over de kwaliteit van je leven. Teleurstelling, met alle gevolgen van dien, wordt dan uiteindelijk voltooid verleden tijd.

Alles
Alles in de natuur heeft zijn eigen unieke en authentieke plaats in het grote geheel.

Door allerlei misverstanden geven we de dingen een onnatuurlijke plaats en ervaren we verwarring, onvrede en disbalans. Als alles in je eigen bewustzijn weer op de juiste plaats is, ervaar je helderheid, tevredenheid en zie je dat alles in balans is met elkaar.

Door je lichaam stroomt je eigen authentieke energie. Je aura is je energetische uitstraling die onder andere een magnetische kwaliteit heeft. Afhankelijk van hoe je magneet geladen is, trekt die mensen en dingen aan of stoot ze af.

Je uitstraling wordt onder anderen bepaald door je eigen energie, de DNA-programmeringen die je van je ouders en voorouders hebt geërfd, de manier waarop je denkt, door hoe jij jezelf en de wereld om je heen ziet en ervaart, hoe je emoties ervaart en hoe je met ervaringen in het algemeen omgaat.

Zelfreflectie
“De tegenwind in het leven vertelt je over de dingen die je aandacht verdienen en nodigt je daardoor uit tot zelfreflectie.”

 

Angie 002 Twee berken in de wind
© Angie van Hoboken

Als je dingen aantrekt waar je onvrede over hebt, dan is het tijd om te kijken hoe het komt dat dit steeds gebeurt. Door inzicht daarin en een eventuele healing kan de programmering van je magnetische uitstraling veranderen waardoor je aantrekt wat bij jou hoort.

Het goede nieuws is dat door de juiste inzichten en eventuele healingen de relatie met jezelf verandert en het gevolg daarvan is dat je leven verandert. Dat geeft een enorme vrijheid en een gezonde onafhankelijkheid van de buitenwereld.

Denken
De manier van denken en de acties die we vanuit dit denken ondernemen bepalen de kwaliteit van ons leven. Wil je graag dat je leven anders is dan het nu is, dan is het nodig om van gedachten te veranderen. Zodat je je anders gaat gedragen en mensen anders op jou gaan reageren.

We leven in een wereld waar positief en negatief onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die twee kanten zullen er altijd zijn en de uitnodiging van het leven is om te leren er op de juiste manier mee om te gaan.

Wij ervaren de dualiteit van positief en negatief vaak als een tegenstrijdigheid. De essentie van dualiteit is het naast elkaar kunnen laten bestaan van twee verschillende principes. Als je het positieve en negatieve kan erkennen als twee delen van een geheel, dan kan je er in vrijheid en vrede mee omgaan.

Conflicten en problemen ontstaan als we oordelen over wat we ervaren: het positieve is goed en het negatieve is fout. Dat oordeel is de oorzaak van de onvrede en de strijd die we in onszelf en de wereld om ons heen ervaren.

Een leven zonder oordeel en onnodige conflicten begint bij het werkelijk erkennen van wat er is. Dan verdwijnt het oordeel vanzelf. Het is die erkenning waardoor je ruimte krijgt voor de nodige inzichten die de mis-verstanden en de conflicten teweeg hebben gebracht.